Woikoski tillverkar och säljer gaser för olika användningsområden i industriella processer och tillverkning, såsom bilkrockkuddar, streckkodsläsare, energisnåla fönster mm.

Gaser används också för svetsning, växthus och bland annat fiskodling. Matgaser används däremot i förpackning av olika livsmedel som skyddsgas och i läskindustrin.

Transport

Ansträngningar görs för att minska mängden föroreningar från trafiken med många olika medel. Väte kan användas som bränsle i bränslecellsbilar som bara släpper ut rent vatten. En vätgasbil slår elbilar, t.ex. med snabbare tankning och längre räckvidd..

Vätgas används redan i Europa som bränsle för tung trafik, sjöfart, tåg, bussar och bilar.

Matlagning

Inom matlagning, särskilt i restaurangkök, föredras gasspisar och grillar, som värms upp och reagerar snabbt på temperaturreglering. En gasspis använder antingen metan eller gasol

Air bag

En krockkudde finns i nästan alla bilar nuförtiden. Vid en kollision sänds en signal genom accelerationssensorn som utlöser laddningen som fyller kudden.

Laddningen består av en gasblandning av kväve och helium. Gasblandningen fyller krockkudden på en bråkdel av en sekund. Accelerometrar förbereds i ett rent rum, i en kväveatmosfär.

Isolerglas för fönster

Argon är en ädelgas tyngre än luft, som används som fyllgas för specialglas. Argon har egenskaper som förbättrar värmeisoleringen, så det används som fyllmedel i utrymmet mellan specialglas.

Kylgas

Väte används för kylning, t.ex. som kylgas i kraftverk.

Laboratorier

Bland annat väte, gasol, helium och dikväveoxid används som laboratorie- och testgaser.

Läskindustrin

Läskindustrin använder koldioxid för att kolsyra olika drycker.

Skyddsgaser för livsmedel

Koldioxid och kväve används som skyddsgaser för livsmedel. De minskar tillväxten av mikrober och bevarar produktens ursprungliga kvalitet utan konstgjorda tillsatser eller konserveringsmedel. Genom att förlänga hållbarheten på mat underlättas människors vardag och matsvinnet minskar.

Produktion av xylitol

Väte används vid tillverkningen av xylitol, som har spridit sig från Finland till världen. Xylitol, känt från tuggummin och pastiller, skapas av björkträflis med hjälp av en komplex process. Den senaste innovationen är att tillverka xylitol från havreskal, som Fazer lanserar på marknaden.

Växthus

Att öka koldioxidkoncentrationen i luften i växthus ger betydande fördelar för produktionen och förbättrar produktionen naturligt och ekologiskt. En ökning av koldioxidkoncentrationen i luften kan påskynda tillväxten med upp till 40 %.

Glas- och keramikindustrin

Även glas- och keramikindustrin använder gaser i till exempel ugnar.

Byggbranschen

Gaser behövs i byggandet och de används på många byggarbetsplatser runt om i Finland.

Streckkodsläsare

Helium är en verkligt mångsidig gas och när den produceras industriellt skapas den som en biprodukt av naturgasrening. En av de många användningsområdena för helium är lasrar, som streckkodsläsare, där det tillsammans med neongas skapar det välbekanta röda laserljuset.