Formier 5, Formier 10

Formier on vedyn ja typen seoskaasu (5-10 % vetyä + typpi). Formier-kaasua voidaan käyttää seostamattomien, ruostumattomien austeniittisten ja runsasseosteisten austeniittisten terästen juuren suojaukseen.

Kaasun ominaisuudet

Formier on vedyn ja typen seoskaasu (5-10 % vetyä + typpi). Se on väritön, hajuton ja tukahduttava kaasu. Formier 10 on palava kaasu.

Kaasun käyttökohteet

Formieria käytetään seostamattomien, niukkaseosteisten ja runsasseosteisten terästen sekä austeniittisten ruostumattomien terästen juurensuojakaasuna. Kaasu antaa hyvän muotoisen oksidivapaan juuripinnan. Kaasu on palava, joten sitä ei tule käyttää säiliönhitsauksessa juuripinnan suojaamiseen.

Formier hitsauskaasuna

Formier-kaasua voidaan käyttää seostamattomien, ruostumattomien austeniittisten ja runsasseosteisten austeniittisten terästen juuren suojaukseen. 

Sitä ei kuitenkaan suositella ferriittisten, ferriittis-austeniittisten tai martensiittisten terästen hitsaamiseen vetyhaurausvaaran vuoksi. Näiden juurensuojaukseen suositellaan argonia tai puhdasta typpeä (duplex). Formier on ilmaan sekoitettuna palava kaasuseos, joten tuuletuksesta ja työturvallisuudesta on huolehdittava tarkasti.
 


 

Koostumus:  5-10 % vetyä + typpi
Suhteellinen tiheys: Kevyempi tai yhtä kevyt kuin ilma
Pullokierre: DIN 477 nro. 1, 21,80 x 1,814 SFS 2293

YK-numero: 1956

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.