2 % hiilidioksidi + argon

SK-2 on hiilidioksidin ja argonin seoskaasu. Se on tarkoitettu austeniittisten ja ferriittisten, sekä vakiolaatuisten duplex-terästen MAG-hitsaukseen.

Kaasun ominaisuudet

SK-2 on hiilidioksidin ja argonin seoskaasu.

SK-2 hitsauskaasuna

SK-2 on tarkoitettu austeniittisten ja ferriittisten, sekä vakiolaatuisten duplex-terästen MAG-hitsaukseen. Mikäli MAG-hitsauksessa umpi- ja metallitäytelangoilla suojakaasun hiilidioksidimäärä ylittää 2%, seurauksena voi olla hitsiaineen vahingollista hiillettymistä.

Hiili reagoi teräksessä olevan kromin kanssa muodostaen raerajoille kromikarbideja.

Raerajan lähellä olevien alueiden kromipitoisuus vastaavasti laskee jolloin teräksen korroosion-
kestävyys pienenee (rajaraekorroosio).
 Koostumus: 2 % hiilidioksidia + argon
Pullokierre: DIN 477 nro. 10, 24,32 x 1,814 SFS 2292

YK-numero: 1956

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.