Takaisin asiakaskokemuksiin
KoldioxidSaimaan JuomatehdasWoikoski

27.05.2020

Koldioxid för mikrobryggeriets behov

Woikoskis lokala förankring är viktig för Saimaan Juomatehdas, ett av de äldsta aktiva mikrobryggerierna i Finland.

Saimaan Juomatehdas är ett av de äldsta aktiva mikrobryggerierna i Finland. Företaget ligger i S:t Michel och grundades 1995. 2013 öppnade man en ny produktionsanläggning, och samma år började Woikoski leverera den koldioxid som behövs för öltillverkningen.

– Vår nya produktionsanläggning innebar att vi kunde öka vår kapacitet, och i det skedet började vi leta efter en framtida gasleverantör. Vi gjorde en upphandling och fick ett bra anbud från Woikoski. Avgörande var också Woikoskis lokala förankring, som är viktig för oss, säger produktionschefen Jenni Kehusmaa på Saimaan Juomatehdas.

Förutom en halvautomatisk gascentral erbjöd Woikoski även att installera en fast koldioxidledning i bryggeriet. Den planerades i anbudsfasen tillsammans med Woikoski och MH-Plan. Den halvautomatiska gascentralen är konstruerad för två flaskflak. I gascentralen ingick bland annat gasvärmare och tryckidentifiering, som gjorde att systemet automatiskt bytte flaskflak när stamtrycket i något av flaken sjönk under gränsvärdet. Därefter byttes det tomma flaskflaket ut mot ett nytt med hjälp av en pumpkärra.

Koldioxidtank förenklade arbetet och ökade produktiviteten

I början av 2016 ersattes flaskflaken av en sex kubikmeters koldioxidtank.

– Flaskflaksystemet var en bra lösning för den tidens behov, men tillsammans med Woikoski konstaterade vi att vår årsförbrukning av koldioxid var så stor att det var smart att investera i en tank. På det sättet kunde vi både sänka kostnaderna och förbättra produktiviteten, eftersom vi inte längre behöver använda arbetstid till att byta flak. Tanken fjärrövervakas av Woikoski, så vi behöver inte längre tänka på att beställa koldioxid. Woikoskis tankbil kommer och fyller på tanken med flytande koldioxid när det behövs. Flaskflaken används fortfarande som reservsystem om det till exempel uppstår matningsstörningar, säger Kehusmaa.

Hon tycker att samarbetet med Woikoski har gått bra. Installationen och idrifttagningen av koldioxidtanken medförde en del utmaningar, men de löste man perfekt.

– Vid byggandet av tanken fick vi sakkunnig service från Woikoski, och de har hjälpt oss att hitta de bästa lösningarna för oss även på andra sätt genom åren. Oavsett om det handlar om ett stort eller litet projekt är det alltid lätt att vända sig till Woikoski, konstaterar Kehusmaa.

Takaisin asiakaskokemuksiin