Kväve (N2)

Användning: skyddsgas i syrefria industriprocesser, rotskyddsgas för höglegerade austenitiska stål, inertering, homogenisering av blandningsmetall, tryckkärl och verktyg. Skyddsgas.
Egenskaper: Färglös, luktlös och smaklös gas. Kvävande i höga halter, inert.
Kvaliteter: kväve, högrent kväve N50, N60

SFS-EN ISO 14175-N1.

Produkt rubrik

Produkt text

Oy Woikoski Ab har copyright på webbplats. Copyright@Oy Woikoski Ab 2022