Takaisin listaukseen
kaasukaasunjakeluverkostokaasuverkostokotimainenkaasu

24.08.2020

Kaasun puhtaus prosesseissa on tärkeää

Kaasut ovat mukana monissa prosesseissa ja toiminnoissa teollisuus-, elintarvike-, sekä medical-sektorilla. Toimialasta riippumatta monilla aloilla käytettyjen kaasujen puhtaus on tärkeässä roolissa, jotta lopputulos on halutunlainen ja tuotteet/palvelut täyttävät niille asetetut korkeat laatuvaatimukset

Kaasun puhtausluokitus pelkästään ei riitä takaamaan käyttökohteen vaatimaa puhtautta, vaan myös kaasuverkoston, jonka läpi kaasu kulkee, on oltava kunnossa. Kaasuverkoston kuntokartoituksella, ennakoivalla huoltotoiminnalla sekä verkoston ja kaasulaadun analysoinnein pystytään varmistamaan laadun pysyminen haluttuna läpi koko prosessin.

Jotta organisaatio voi keskittyä ydinosaamiseensa, kannattaa kaasunjakeluverkostoon liittyvät tehtävät antaa kaasualan ammattilaisten tehtäväksi. Ainoa suomalainen kaasunvalmistaja, Oy Woikoski Ab, tarjoaa kotimaisten kaasujen lisäksi kaasunjakeluverkoston kartoitus-, huolto- ja korjaustoiminnot sekä analyysipalvelut.    

Kaasunjakelujärjestelmien kokonaispalvelut

Palveluihimme kuuluvat kaasuverkoston suunnittelu ja toteutus, kartoitus, huolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut sekä painelaitteiden käytönvalvonta. Teemme myös kaasulajin ja -verkoston analyysit asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Kaasunjakeluverkostojen suunnittelu ja asennukset 

Teemme kaasunjakeluverkostojen suunnittelu- ja asennustyöt sekä olemassa olevien verkostojen ylläpito, parannukset tai laajennukset kaasun käyttöpisteeseen saakka, asiakkaan tarpeeseen kaasujen laatuvaatimukset sekä kulutukset huomioiden.

Kaasunjakeluverkostojen korjaukset ja huolto 

Kaasunjakeluverkostojen kuntokartoitukset, korjaus- sekä huoltopalvelut ammattitaidolla.

Kaasujen ja kaasuverkostojen analysointi

Kaasulajien ja kaasuverkostojen analysointipalvelut tuovat varmuutta prosessin puhtaudesta.

Kaukovalvontapalvelut

Kaukovalvonnan avulla ylläpidetään riittävää kaasumäärää ilman toiminnan keskeytyksiä.

Painelaitekäytönvalvojapalvelut

Tarjoamme asiakkaidemme toiveesta myös painelaitekäytönvalvojapalveluita.

Toimitamme kaasut ja kaasunjakelujärjestelmät sekä teemme puolestanne huoltosuunnitelmat ja huollamme laitteet, jotta teillä on tarvittava puhtausluokka kaasuissa sekä turvallinen ja toimintavarma kaasuverkosto!

Ota yhteyttä

Takaisin listaukseen