Takaisin listaukseen

07.03.2022

Woikosken Naiset

Woikoski on tasa-arvoinen ja nykyaikainen työyhteisö, meille yhdenvertaisuus on tärkeä arvo. Kuvassa Woikosken toimitusjohtaja Sari Palmberg, kuvaaja Heikki Nuutinen

Woikoski on tasa-arvoinen ja nykyaikainen työyhteisö. Tasa-arvoisuudesta kertoo muun muassa se, että Woikosken hallituksesta 2/3-osaa on naisia. Myös Woikosken johtoryhmässä on lähes poikkeuksellinen, 50%:n jakauma naisissa ja miehissä. Toimihenkilöistämme naisia on 54% ja työntekijöistä 15%.

Woikoskelle yhdenvertaisuus onkin tärkeä arvo. Emme hyväksy minkäänlaista henkilöön tai ihmisryhmään kohdistuvaa syrjintää tai eriarvoisuutta, ihmisoikeuksien loukkauksia tai seksuaalista häirintää työyhteisössämme.
 

Vastuunkantoa ja luottamusta

Woikosken toimitusjohtaja, Sari Palmberg kertoo ajatuksistaan naiseudesta yritysmaailmasta seuraavasti. ”naisen pitää edelleen olla tuplasti miestä parempi pärjätäkseen, erityisesti miesvaltaisella alalla saa tehdä töitä tosissaan, jotta otetaan vakavasti”   

Woikosken ensimmäisenä naispuolisena toimitusjohtajana Sari on kokenut teknisen ja miesvaltaisen alan suuren kulttuurimuutoksen. Perinteinen, insinöörivetoinen yritys on muokattu liiketalousvetoiseksi, asiakaslähtöiseksi yritykseksi. Nykyinen organisaatio ja etenkin ylin johto tukee tätä toimintamallia loistavasti ja yhteistyö pelaa erinomaisesti Sarin johtamistapaa ajatellen. Sarista on tärkeää tiedostaa, ettei tänä päivänä voi itse osata kaikkea, vaan on oltava hyvä ja luottamuksellinen suhde johtoryhmän sisällä, jossa jokainen liiketoiminta-alueen osa puhaltaa yhteen hiileen ja rakentaa yhdessä yrityksen tulevaisuutta.

Sarilla oli toimitusjohtajan rooliin pitkä siirtymävaihe Woikosken omistajan, Clas Palmbergin siirtäessä tietoaan ja kokemustaan yrityksestään puolisolleen Sarille.  jonka aikana vastuuta jaettiin. Jaetun vastuun Sari koki itselleen haastavaksi pariskunnan toimintatapojen erilaisuuden vuoksi. Nyt vastuu on muuttunut ”Sarin vastuuksi” ja asiat rullaavat jouhevasti Clasin antaessa Sarin tehdä päätöksiä, mutta ollen käytettävissä ja auttamassa tarvittaessa.   

Naiset nosteessa

”Suomessa on havaittavissa selkeä trendi naisjohtajien määrän lisääntymisestä, naisjohtajat ovat nyt nosteessa ja on aivan upeaa seurata naisten nousua”, toteaa Woikosken ykkösnainen, toimitusjohtaja Sari Palmberg.

Kysymykseen syistä naisten nousuun yritysjohtoon Sari toteaa, että perheen ja uran yhdistäminen tänä päivänä on paljon helpompaa. Yliopistoissa opiskelevista yli puolet on tällä hetkellä naisia. Naiset ovat lisäksi kunnianhimoisia, ja kun kouluttaudutaan ja päästään työelämään, työ on iso ja merkityksellinen osa elämää. Näin ollen perhe ja työ sovitetaan yhteen, ei jäädä niin helposti kotiin. Myös sukupuolet ja roolit ovat lähentyneet toisiaan, miehet ottavat enemmän vastuuta kotona sekä haluavat viettää aikaa lastensa kanssa.

Hyvää naistenpäivää!

Takaisin listaukseen