Takaisin listaukseen

10.09.2023

Intohimona laatu

Woikosken laatuosaston tehtävä on tukea koko Woikosken liiketoimintaa sekä kaasuliiketoiminnan että matkailuliiketoiminnan puolella.

Laatuosasto on olemassa asiakkaita varten. Laatuosaston tehtävänä on varmistaa, että Woikosken toiminta täsmää eri sidosryhmien tarpeiden ja vaatimusten kanssa.

Laadun määrittely ei aina ole yksiselitteistä. Yksinkertaisuudessaan laadussa voidaan ajatella asiakkaan kannalta olevan kyse siitä, vastaako tuote tai palvelu niitä odotuksia, joita asiakkaalla on etukäteen tuotteen tai palvelun suhteen ollut. Woikoskella laatu merkitsee arvojemme ”omista, oivalla ja onnistu” mukaista työtä. Arjessa tämä nähdään suunnitelman mukaisena toimintana, jossa jokainen työskentelee yhteisiä tavoitteita kohti.

”Teemme oikeita asioita oikeassa paikassa riippumatta tekijästä."

Woikoskella laatuosaston toimintaan kuuluvat laadunhallinnan lisäksi laadunvalvonta eli laboratorio sekä lääkkeellinen ja elintarviketoiminta. Laatuosasto hallinnoi, kehittää ja koordinoi eri järjestelmiä sekä esimerkiksi osana laatujärjestelmää käsittelee reklamaatioita ja muita poikkeamia.

Mitä on laadunhallinta?

Kokonaisvaltainen laadunhallinta koostuu monesta eri osa-alueesta. Woikosken laatujohtaja Marisa Palmberg kiteyttää, että laadun tuottaminen, tarkkailu ja kehittäminen on näyttöön perustuvaa, tavoitteellista ja systemaattista toimintaa, jossa tehdään asiakaslähtöisiä valintoja. Tässä palapelissä on jokaisella woikoskelaisella oma roolinsa.

Helposti käytettävissä olevat prosessikuvaukset ja ohjeet ovat isona apuna laatutyössä. Kuvaukset ja ohjeet auttavat työskentelemään kohti yhteisiä tavoitteita ja noudattamaan Woikosken pelisääntöjä. Jokainen woikoskelainen on mukana tuottamassa laatua ihan kaikessa päivittäisessä tekemisessä. Laadun tuottaminen on joukkuelaji ja sloganimme onkin ”Katsotaan yhdessä”!

Laatu on tarkka juttu!

Laadunhallinnan keskiössä on aina asiakas. Laadunhallinta on tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisen laadun ylläpitoa ja hallintaa sekä sidosryhmien vaatimusten ja tarpeiden ymmärtämistä. Tähän liittyy vahvasti lainsäädännön ja standardien noudattaminen. Lääkkeellinen toiminta on luvanvaraista ja perustuu mm. GMP- ja GDP-ohjeistuksiin, joissa keskiössä on potilasturvallisuus. Laadun arviointi ja mittaaminen edellyttävät, että olemme tunnistaneet eri sidosryhmien kannalta tärkeät ominaisuudet ja määritelleet näille tavoitearvot. Siksi laatu on tarkka juttu!

Kaasu saa hyvät asiat elämään

Monet kaasuistamme ovat välttämättömiä asiakkaidemme kannalta. Asiakkaan prosessit voivat pysähtyä ilman niitä. Esimerkiksi sairaalassa tarvitaan lääkkeellistä happea, jotta leikkauksia voidaan suorittaa turvallisesti, eikä virvoitusjuomia voi tuottaa ilman hiilidioksidia. Tehtävämme kaasualan asiantuntijana on varmistaa, että asiakas saa sovitusti sen, mitä on tilannut. Silloin asiakas voi keskittyä huoletta omaan liiketoimintaansa.

Laadun osa-alueet Woikoskella

Lainsäädäntö, standardit, muut vaatimukset

  • Laadunhallintajärjestelmä
  • Laadunvalvonta 
  • Lääkkeellinen toiminta
  • Elintarviketurvallisuusjärjestelmä
  • Ympäristöjohtamisjärjestelmä
  • Työterveys- ja työjohtamisjärjestelmä
  • Vastuullisuuohjelma
     

Marisa Palmbergin johtama laatuosasto puhaltaa yhteen hiileen. Laadun tekeminen on joukkuelaji.

Takaisin listaukseen