Takaisin listaukseen
kestävä kehitysvastuullisuus

20.09.2022

Kestävää kehitystä ja Wastuullisuutta

20.- 26.9. vietetään kestävän kehityksen viikkoa. Me Woikoski Oy:llä toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikkina muinakin aikoina kantaen vastuuta oman toimintamme vaikutusten lisäksi ympäristöstä sekä siitä, mitä jätämme tuleville polville.

20.- 26.9. vietetään kestävän kehityksen viikkoa. Me Woikoski Oy:llä toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikkina muinakin aikoina kantaen vastuuta oman toimintamme vaikutusten lisäksi ympäristöstä sekä siitä, mitä jätämme tuleville polville.

Meistä on erittäin tärkeää vaalia luontoa ja turvata luontoarvojen säilymistä jälkipolvillemme. Peilaamme toimintaamme ympäristönäkökulmat huomioiden ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toiminnastamme entistä energiatehokkaampaa ja ympäristöä säästävämpää. Tästä syystä noudatamme laatu- ja ympäristöstandardeja (ISO9001 ja ISO 14001) ja olemme mukana alamme eri järjestöissä ja sopimuksissa edistämässä kestävää kehitystä sekä energiatehokkuutta.

Tekoja pelkkien sanojen sijaan:

  • Woikoski omistaa laajoja metsäalueita. Kaikki omistamamme metsät ovat PEFC-sertifioituja.
  • Suojelemme luontoa, mm. Repoveden alueen suojelupinta-alasta noin 10% on Woikosken omistamia suojelualueita.
  • Olemme sitoutuneet Kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -ohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin ja tunnustetuin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Responsible Care -ohjelman tavoitteena on ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassa ja muuttaa toimintaa ympäristöystävällisemmäksi. Ohjelma ottaa kantaa luonnonvarojen kestävän käytön sekä tuotannon ja tuotteiden kestävyyden ja turvallisuuden lisäksi myös työyhteisön hyvinvointiin, avoimeen vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön.
  • Olemme mukana MOTIVAn energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja sitä kautta pienentää hiilidioksidipäästöjä.
  • Otamme talteen hiilidioksidia toisten yritysten tuotantoprosesseista, jolloin ne eivät pääse ilmakehään.
  • Käyttämämme pakkaukset ja osat ovat pitkäkestoisia ja pääosin kierrätettävää materiaalia.
  • Meillä on käytössä ympäristöjärjestelmä, jonne olemme kirjanneet toimintamme sekä kehityskohteet, joita pyrimme parantamaan ehkäistäksemme omalta osaltamme ympäristöhaittojen syntyä.
  • Jatkuva prosessien kehitys ja optimointi, esim. Kokkolassa otettu käyttöön lipeän suodatusjärjestelmä, joka vähentää syntyviä jätevirtoja kierrättämällä ja puhdistamalla tuotteen, jolloin sen elinikä prosessissa kasvaa ja jätevirrat vähenevät.
  • Uusimme Voikosken tehdasalueen lämmitysjärjestelmät. Nyt lämpöpumput ottavat tarvittavan energian ilmakaasutehtaan lauhdelämmöstä, jonka ansiosta CO2-päästöt vähenivät 217,92 tn, lämpöenergian kulutus laski 720 MWh ja öljynkulutus pieneni 97 0000 – 99 000 litraa vuodessa.

Lue lisää kestävästä kehityksestä Woikoskella sekä viimeisimmistä vastuullisuusteoistamme täältä 

Takaisin listaukseen