Takaisin listaukseen
Lääkehappi

13.04.2021

Tietoa lääkehapesta

Lääkehapen riittävyys ja laatuvaatimukset

Aika ajoin esiin nousee keskustelua lääkehapen riittävyydestä ja laadusta. On esitetty, että lääkehapen riittävyyteen tai toimituksiin voisi tulla ongelmia. Tätä teemaa olemme käyneet läpi useaan eri otteeseen usean eri tahon kanssa, eikä tuotteen riittävyydessä ole tunnistettavissa minkäänlaista ongelmaa.

Lääkehappi on myyntiluvallinen tuote, joka täyttää kaikki lääkkeille asetetut viranomaisvaatimukset. Myyntiluvalliseen tuotteeseen liittyy myös vastuun otto tuotelaadusta. Tuotantokustannuksissa huomioidaan luvanvaraisuuteen liittyvien lupamaksujen, tarkastusten, viranomaismääräysten, vaadittujen toimien sekä resurssien ym. osuus.  Lääkehappipullot pullot määräaikaistarkastetaan säännöllisesti viranomaisvaatimusten mukaisesti ja lääkehappi analysoidaan aina ennen toimituksia. Woikosken lääkehapen laadun takaa Suomen ja Euroopan viranomaisten korkeat vaatimukset ja lääkelainsäädäntö joiden noudattamista myyntilupa edellyttää.

 

Oy Woikoski Ab

Takaisin listaukseen