Takaisin listaukseen
asiakaskokemus

10.04.2024

Woikoski on tuotantoketjun vahva lenkki

Teollisuudessa käytettäviä kaasuja tarvitseville yrityksille tärkeää on niiden jatkuva saanti ilman tuotantoa haittaavia katkoksia. Woikoski on jatkuvuuden turvaava kaasuntoimittaja, jonka laaja kokemus kaasutoimituksista, toimitusten infrastruktuurista ja erilaisten kaasujen käytöstä on yhteistyökumppaneille merkittävä kilpailuetu.

 

Loval on 1960-luvulla perustettu yritys, joka on Euroopan johtavia putkivastus- ja lämmityselementtien valmistajia. Yritys suunnittelee ja valmistaa Suomessa lämmitysratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Toiminnassa käytettävät kaasut ja kaasuverkostot toimittaa Woikoski, jonka kanssa Loval on tehnyt yhteistyötä jo vuodesta 2002. Woikoski toimittaa Lovalille typpeä ja argonia säiliöihin, vetyä kontteihin sekä useita muita kaasuja pullopattereissa ja irtopulloina.

Lovalin kunnossapitopäällikkö Erwin Jääskeläinen huomauttaa, että kaasun jatkuva saatavuus on yritykselle kriittistä. Kaasutoimitusten takkuilu aiheuttaisi tuotannon katkoksia, joiden vaikutukset olisivat todella merkittäviä. 

- Tuotantoprosessissa on ehdottoman tärkeää, ettei kaasu koskaan lopu. Taloudelliset seuraamukset kaasun loppumisesta ovat yleensä valtavat.
 

Woikoski pystyy mukautumaan Lovalin vaihteleviin kaasutarpeisiin ja kulutukseen.

 

Kokonaisvaltaista osaamista

Lovalin tarvitsemat määrät riippuvat kaasusta, ja tiettyjä kaasuja kuluu vuosittain paljon. Toisaalta yksittäisten kaasujen tarve vaihtelee ja saattaa nousta paljon lyhyessä ajassa. Jääskeläisen mukaan Woikoski on alusta asti kyennyt vastaamaan näihin muuttuviin tarpeisiin. Johdonmukaisesti vuodesta toiseen jatkuneita toimituksia ei ole haitannut sekään, että Lovalin kasvun myötä kaasun tarve on yleisesti ottaen noussut yhteistyön alkuajoista.

- Toimitusvarmuus on se ihan ykkönen, josta olen ollut erittäin tyytyväinen. Kaasut eivät ole koskaan päässeet loppumaan.

Vuosikymmenten yhteistyöstä Loval on saanut kaasutoimitusten luotettavuuden lisäksi paljon muutakin. Woikosken oma historia ulottuu peräti toissa vuosisadalle, mikä ei ole kuitenkaan koskaan tarkoittanut menneeseen jämähtämistä. Pitkälle ulottuvista juurista on kasvanut kauas eteenpäin näkevä alansa edelläkävijä, jonka kattava asiantuntemus hyödyttää Lovalia vuodesta toiseen. Woikoskelle kertyneen tiheän kontaktiverkoston ansiosta Loval saa vastaukset sellaisiinkin kysymyksiin, joissa mennään yritysten varsinaisen yhteistyön ulkopuolelle. Jääskeläinen kertookin ottavansa yhteyttä Woikoskeen kaikissa kaasuun liittyvissä asioissa.

- Tykkään yhteistyössä siitä, etteivät he ole pelkkä kaasuntoimittaja. Monessa kaasuun liittyvässä asiassa olen saanut heiltä apua, vaikkei se ole liittynyt suoranaisesti kaasutoimitusten tekemiseen.


Woikosken toimitusvarmuus on vakuuttanut Erwinin.


Yhdessä kohti tulevaa

Lovalin toiminta laajenee edelleen ja tehdaslaajennuksen rakentaminen on aloitettu viime vuonna: uusi kymmenentuhannen neliön tuotantohalli tulee käytännössä kaksinkertaistamaan Lovalin toimitilat. Toimitilojen laajennus vastaa tuotannon kasvua, joka nostaa samalla kaasutoimituksilta ja -verkostoilta edellytettävää mittakaavaa. Tiettyjä kaasutyyppejä tulee kulumaan aiempaa enemmän.

Esimerkiksi vedyn osalta Lovalilla on tällä hetkellä kaksi vetykonttia, joista yksi on kerrallaan käytössä. Automaattinen tunnistusjärjestelmä havaitsee kontin tyhjenemisen, jolloin vetyä aletaan käyttää toisesta kontista. Kaukovalvonnan ansiosta Woikoski havaitsee kontin tyhjenemisen ja käy täyttämässä sen samalla kun toinen kontti on käytössä. Lähitulevaisuudessa Loval saa Woikoskelta kolmannen vetykontin vastaamaan kasvavaan tarpeeseen.

Jääskeläisen kokemuksen perusteella Woikoski palvelee asiakastaan moitteettomasti. Heidän väkeensä saa aina tarvittaessa hyvin yhteyden, ja erilaiset ongelmatilanteet selvitetään tehokkaasti. Kaiken kaikkiaan Jääskeläisen on helppo suositella Woikoskea asiantuntevana, varmana ja tarpeen vaihteluihin hyvin reagoivana kaasuntoimittajana.

- Olemme aika useinkin yhteyksissä yhteyshenkilöihimme. Jos on ollut jotain ongelmia, asiat ovat aina ratkenneet. Oikein hyvän arvosanan voisin toiminnasta antaa.
 

Kaukovalvonnalla seurataan kaasun kulutusta ja taataan riittävä kaasumäärä ilman toiminnan keskeytyksiä
 

<  Takaisin asiakaskokemuksiin

Takaisin listaukseen