Takaisin listaukseen
neovoltvetyteknologiavihreä vetywoikoski

09.10.2021

Woikoski yhteistyöhön Neovoltin kanssa

Woikoski Oy on solminut yhteistyösopimuksen vihreän vedyn tuotantoteknologian kehittämisestä

Woikoski Oy on solminut yhteistyösopimuksen lappeenrantalaisen Neovolt Oy:n kanssa vihreän vedyn tuotantoteknologian kehittämisestä. Hanke pohjautuu maailmanluokan tutkimukseen, jossa vihreän vedyn tuotannon tehostamiseen tuodaan uusi, poikkeava tulokulma.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Neovolt analysoi Woikosken Kokkolan vedyntuotantoyksikön energiatehokkuutta ja ehdottaa toimenpiteet sen parantamiseksi. Neovolt tarkastelee koko vedyntuotantoyksikön sähkökemiallista prosessia ja sen kuormitusta ja tarjoaa käytettävyyttä ja säädettävyyttä sekä prosessin että sähköverkon suuntaan. Tämä on ainutlaatuinen tarkastelukulma, jolla voidaan nostaa vedyn tuotantotehokkuus mahdollisimman korkeaksi ja painaa tuotantokustannus mahdollisimman alhaiseksi. Optimoidulla käytöllä voidaan samalla maksimoida tuotantoyksikön käyttöikä.

Woikoski valitsi yhteistyökumppanikseen Neovoltin, koska se haluaa parantaa vety-yksikön energiatehokkuutta optimoimalla olemassa olevaa valmistusprosessia sähkönkäytön suhteen sekä ymmärtää paremmin sähkönkäytön todellista jakaantumista prosessin eri vaiheissa. Woikosken vedynvalmistuksen osuus kokonaissähkönkäytöstä kohdistuu merkittävällä osuudella juuri elektrolyysiprosessiin. Se on siten luonteva kohde sähkönkäytön tehokkuuden analysointiin.

– Neovoltilla on Woikosken vetyosaamista tukeva ymmärrys vedyn elektrolyysituotannosta ja sen optimoinnista sekä sähkönkäytön analysoinnista. Uskomme vahvasti, että saamme yhteistyön kautta arvokasta tietoa ja toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voimme parantaa kilpailukykyämme kehittyvässä vetymarkkinassa, kertoo Woikosken tekninen johtaja Olli Bergmann.

– Suomessa on jo olemassa erittäin pitkälle vietyä tutkimusta ja liiketoimintaa vedyn tuotantoteknologiasta. Yksi Neovoltin tavoitteista on kehittää tutkimuksen ja liiketoiminnan yhteistyötä edelleen ja kaupallistaa viimeisintä vetytutkimusta. Haluamme tehdä Suomesta vetytalouden edelläkävijän, toteaa Neovoltin toimitusjohtaja Samuli Räisänen.

Vihreä vety on päästötöntä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii massiivisen, maailmanlaajuisen energiamurroksen, jotta hiilidioksidipäästötavoitteet saavutetaan. Vihreän vedyn valmistuksessa käytetään sähköä, joka on tuotettu päästöttömästi esimerkiksi tuulivoimalla. Siten vihreän vedyn tuotanto ja kulutus eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Vedyn odotetaan mullistavan koko yhteiskuntaa ja erityisesti energiasektoria.

Kyseessä on niin kutsuttu Power-to-X -teknologia, jossa sähkö muutetaan toiseen energiamuotoon. Vihreä vety tuotetaan elektrolyysillä, jossa vety hajotetaan hapeksi ja vedyksi. Vihreää vetyä voidaan käyttää korvaamaan maakaasua useissa raskaan teollisuuden sovelluksissa kuten teräs- ja lannoiteteollisuudessa. Kun vetyä käytetään polttoaineena polttokennoissa, se muutetaan takaisin sähköksi ja päästönä syntyy vain vettä.

Woikosken 9 MW:n alkaalielektrolyysillä toteutettu vedyntuotantolaitos Kokkolassa oli valmistuessaan vuonna 2014 Euroopan suurin elektrolyysimenetelmällä vetyä valmistava tehdas. Tehtaalla on kolme tuotantolinjaa. Tuotantomäärä tällä hetkellä on noin 14 miljoonaa normikuutiota vuodessa. Vedyn valmistuksessa Woikoski käyttää raaka-aineena ionivaihdettua vettä. Lopputuotteena syntyy vetyä ja ultrapuhdasta happea. Kokkolan tehtaasta toimitetaan vetyä putkitoimituksina Kokkolassa KIP:n teollisuusalueen asiakkaille sekä pakattuna kaasuna pulloina ja konttitoimituksina muualle Suomeen.

Takaisin listaukseen