Erikoispuhtaat kaasut

Kun pienimmätkin epäpuhtaudet aiheuttavat hankaluuksia, tarvitaan erikoispuhtaita kaasuja.

Kaasuissa puhtaus ilmoitetaan tyypillisesti N-lukuna, esim. N46. Tämä tarkoittaa sitä, että kaasun kokonaispitoisuudessa prosentteina ilmaistuna luvussa on neljä kappaletta numeroa 9 ja lopuksi numero 6, eli

99,996 %.

Taulukkoon on koottu tyypillisimmät puhtausluokat ja niissä olevien epäpuhtauksien kokonaismääriä:

N-luku

Kokonaispitoisuus

Epäpuhtauksia

N26

99,6 %

0,4 %

N35

99,95 %

500 ppm

N45

99,995 %

50 ppm

N50

99,999 %

10 ppm

N55

99,9995 %

5 ppm

N60

99,9999 %

1 ppm

1 % = 10 000 ppm (parts per million, miljoonasosaa)

Puhtausrajan määrittelee kyseessä oleva kaasu sekä teknologisesti ja taloudellisesti kannattava puhtaustavoite.

Esimerkiksi ilmakaasuissa (typpi, happi ja argon) erikoispuhdas tarkoittaa yleensä puhtautta N50, mutta joillain kaasuilla jo N26 voi olla hankala saavuttaa.

Seuraavia Woikosken kaasuja saa erikoispuhtaina:

 • Ammoniakki, NH3
 • Argon, Ar
 • Asetyleeni, C2H2
 • Dityppioksidi, N2O
 • Eteeni, C2H4
 • Happi, O2
 • Helium, He
 • Hiilidioksidi, CO2
 • Hiilimonoksidi, CO
 • Metaani, CH4
 • Propaani, C3H8
 • Rikkiheksafluoridi, SF6
 • Synteettinen ilma, 20,9 % O2 + N2
 • Typpi, N2
 • Vety, H2

Mikäli tarvitset muuta erikoispuhdasta kaasua, ota meihin yhteyttä ja hankimme sen kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kautta.