OIemme mukana kansainvälisessä CSR-vastuullisuusohjelmassa

Corporate Social Responsibility (CSR) = kansainvälinen vastuullisuusohjelma = yrityksen yhteiskuntavastuu

Yrityksen yhteiskuntavastuulla viitataan kestävän kehityksen edistämiseen yrityksessä. Vastuullisen yrityksen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa.

Woikoski

  • ottaa vastuun yritystoiminnan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin
  • harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää yritystoimintaa 
  • noudattaa lakeja ja asetuksia sekä kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia.