Tuotevirhe-epäilyn sattuessa

 

Tälle sivulle on koottu yleisimmät asiakkailta tulleet ongelmatilanteet ja kysymykset kaasupullojen käytössä. Katso nämä läpi ennen reklamaation tekemistä.
 

Lääkkeellisten tuotteiden reklamaatio

Lääkkeellisten tuotteiden reklamaatiossa ota yhteyttä medical@woikoski.fi, p. 040 166 2023

Teollisten ja elintarvikkeiden reklamaatio

Täytä reklamaatiolomake mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti, se helpottaa ja nopeuttaa reklamaation käsittelyä. Lomakkeelle pääset joko alla olevasta Reklamaatiolomake-nappulasta tai vierittämällä tätä sivua sivun loppupuolelle kohtaan "Teollisten ja elintarviketuotteiden reklamaatio". 

Reklamaatiolomake

 

Kaasupulloihin liittyviä ongelmia

Vajaa pullo tai patteri / pullon tai patterin paine on alle 200 bar
Onko kaasupulloa tai patteria säilytetty kylmässä?

Ota pullo/patteri ajoissa sisälle lämpiämään, lämpeneminen kestää jopa päivän. Kaasun paine vaihtelee lämpötilan mukaan, paine on 200 bar 15 °C lämpötilassa, pakkasessa paine laskee.

Onko pulloventtiilejä jäänyt kiinni?

Jos et tilannut kytkentää, pattereiden pulloventtiilit on avattava itse. Ainoastaan hiilidioksidipattereissa ne ovat valmiiksi auki.

Huomioithan, että hiilidioksidi sekä ilokaasu (dityppioksidi) ovat pullossa nestemäisenä, jolloin täyden pullon paine on n. 50 bar 15 °C:ssa. Tästä syystä kaasumäärän tarkistus onnistuu ainoastaan vaa´alla. Pullon kaulaosassa on merkitty pullon taarapaino (kg) ja täyttömäärä (kg), joiden avulla voit laskea paljonko pullossa on hiilidioksidia/ilokaasua. 

Huomioithan, että asetyleenipullojen sisällä on huokoista massaa, sekä massaan imeytynyttä nestemäistä asetonia, johon kaasumainen asetyleeni on liuotettu. Tästä syystä asetyleenin määrän tarkistus onnistuu ainoastaan vaa´alla. Pullon kaulaosassa on merkitty pullon taarapaino (kg) ja täyttömäärä (kg), joiden avulla voit laskea paljonko pullossa on asetyleeniä. Asetyleenin paine on n. 18 bar 15 °C:ssa.

Vuotava kaasupullo
Jos kaasupullo vuotaa, laita pulloventtiili kiinni ja ota paineenalennin irti.
Jos vuoto loppuu, vuoto on paineenalentimen ja pulloventtiilin välissä.
 • Vaihda tiiviste, tiiviste on syytä vaihtaa aika ajoin pullovaihdon yhteydessä.  Etenkin musta kuminen O-rengas kuluu/haurastuu ajan myötä ja voi aiheuttaa vuodon. Tarkasta, ettei tiivisteitä ole kahta päällekkäin, poista ylimääräinen tarvittaessa.
 • Tiiviste voi vaurioitua, jos paineenalennin kiristetään liian kireälle. Kiristämisessä ei tarvitse käyttää voimaa. Pyöreä paineenalennin kiristä sormivoimin, ilman työkaluja. Kulmikas paineenalennin kiristetään ensin sormitiukkuuteen ja sitten noin neljäsosakierros jakoavaimella.
Jos tiivisteen vaihtaminen ei auta, vika on todennäköisesti paineenalentimessa.

Kokeile, poistuuko ongelma vaihtamalla paineenalennin. Paineenalentimen toimintaan vaikuttaa lämpötila. Jos paineenalenninta säilytetään kylmässä niin se vikaantuu helposti. Kiinnitä huomiota paineenalentimen varastointiin, säilytys huoneenlämmössä!

Jos vuoto jatkuu, kun paineenalennin irrotettu ja pulloventtiili suljettu, vuoto on pullossa
 • Siirrä pullo mahdollisimman turvalliseen paikkaan (esim. ulos). Älä käytä vuotavaa kaasupulloa, vaan anna sen tyhjentyä.
 • Jos vuoto on selkeä ja kyse on palavasta kaasusta (vety, asetyleeni, nestekaasu), soita hätänumeroon. HUOM! älä mene vuotavan kaasun viereen puhelimen kanssa.
Miten toimia jos pullon venttiili ei aukea?

Pulloventtiili avataan kääntämällä venttiiliä korkeintaan yksi kierros vastapäivään. Venttiilin avaamisessa ei saa käyttää työkaluja. Mikäli venttiili ei aukea käsin, pullo vaihdetaan uuteen.

Jos venttiili ei aukea, se on voitu myös kääntää ns. ”yliauki”, jolloin venttiili ei enää käänny enempää auki. varmista, ettei kyse ole venttiilin ”yliavaamisesta” kääntämällä venttiiliä myötäpäivään.

Voiko katsastamatonta tai pitkään käyttämättä ollutta kaasupulloa käyttää turvallisesti?
Voiko pitkään käyttämättä ollutta kaasupulloa käyttää turvallisesti?

Jos pullo on ollut käyttämättä esim. 5 vuotta mutta katsastus on voimassa, pulloa ja kaasua voi käyttää normaalisti. Kaasut eivät vanhene (pois lukien elintarvike-, erikois- ja lääkekaasut, tuotteen voimassaoloaika näkyy pullon tarrasta).

Voiko kaasupulloa käyttää, jos katsastus on umpeutunut?

Jos katsastus on umpeutunut, pullon voi turvallisesti käyttää loppuun ja tuoda tyhjänä katsastukseen mahdollisimman pian.

Lain mukaan pulloa saa käyttää ja kuljettaa paineenalaisena yhden vuoden ajan katsastusajan umpeuduttua. Tämän jälkeen pullon pitää olla paineeton ja se täytyy toimittaa katsastettavaksi

Mitä pulloja emme täytä tai katsasta?
 • Pyöreäpohjaisia pulloja
 • Pulloja, joissa jalkarauta
 • Ulkomaalaisia pulloja joista puuttuu π-merkintä.
 • Tulipalossa ollutta tai muuten vaurioitunutta pulloa. Epäselvissä tapauksissa pullot voidaan lähettää katsastukseen, joka tarkastaa pullot ja tekee tarvittaessa hylkäyspäätöksen.
 • Sukellushengityslaitteiden pulloja
 • 150 bar asiakaspulloja
 • Epäselvyydet pullossa (pullon hyväksyntä, puutteelliset merkinnät tms.)
 • Eri venttiilillä varustetut pullot, kuin Suomessa käytössä oleva. Näiden kohdalla pitää ensin tehdä venttiilin vaihto katsastuksessa

Muutoskatsastuksissa huomioitavaa: Emme muutoskatsasta muita pulloja happipulloksi. Emmekä tee sammutuspullojen muutoskatsastusta.

Kaasupullon hävitys
Woikosken vuokrapullot

Woikoski Oy:ltä vuokratuissa kaasupulloissa pullon kaulaosaan on stanssattuna teksti Woikoski tai AWO. Woikoski ottaa vastaan näillä stanssauksilla merkityt pullot ja ne voi toimittaa Woikosken jälleenmyyjille. Lähimmän jälleenmyyjäsi löydät osoitteesta: www.woikoski.fi/yhteystiedot/jalleenmyyntipisteet.

Toimitusasiakkaat voivat tilata hävitykseen tuleville pulloille noudon, lisätietoja saatte asiakaspalvelustamme p. 040 166 2023, asiakaspalvelu@woikoski.fi.

Omistuspullot

Yksityishenkilöt voivat toimittaa omistuspullonsa kunnalliselle jäteasemalle.

Yritysasiakkaat huolehtivat kaasupullojen hävityksestä itse. Woikosken yhteistyökumppanina kaasupullojen hävityksessä toimii Finnkoritus Oy. Heihin voi olla suoraan yhteydessä kaasupullojen hävitykseen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot: Finnkoritus Oy, Käyntiosoite: Bodomintie 31, 02940 Espoo, p. 09 855 7109, www.finnkoritus.fi. Huomioittehan että Finnkoritus ei ota vastaan myrkyllisiä kaasuja sisältäviä pulloja tai nestekaasupulloja.

Lisätietoja voit kysyä tarvittaessa Woikosken asiakaspalvelusta p. 040 166 2023, asiakaspalvelu@woikoski.fi.

   

Oman pullon vaihto vuokrapulloon

Oman/asiakasomisteisen pullon vaihto vuokrapulloihin

 • Asiakaspulloja voidaan vaihtaa ilmaiseen vuokra-aikaan, jolloin asiakas maksaa vuokrapullosta vain kaasun hinnan. Rahallisia hyvityksiä pulloista ei makseta. Hyvitettävä vuokra-aika vaihtelee riippuen mm. pullon katsastuksesta, tyypistä ja kunnosta. Vaihto tapahtuu Woikosken jälleenmyyntipisteellä.
 • Suoratoimitusasiakas: ole yhteydessä asiakaspalveluumme.  
 • Huom! Pyöreäpohjaisista/ jalkaraudalla varustetuista pulloista ei anneta hyvitystä

Nestekaasupullojen ongelmia

Miten toimia jos nestekaasupullosta tulee nestettä ulos?

Älä säilytä tai kuljeta nestekaasupulloa vaakatasossa. Vaakatasossa olevasta pullosta kaasu voi tulla ulos nestemäisenä ja lisäksi varoventtiilin toiminta vaarantuu. Jos pulloa on säilytetty vaakatasossa, laita pullo pystyasentoon ja kokeile hetken päästä uudelleen.

Varmista, että sinulla on varmasti kierreventtiilinen nestekaasupullo, EIKÄ punaisella kauluksella varustettu kierreventtiilinen moottorikaasupullo, josta kaasu tulee nesteenä nousuputken ansiosta.

Kuinka toimia, jos nestekaasupullon venttiili jäätyy?

Venttiili voi jäätyä, jos venttiilin ja paineenalentimen välissä on ollut vettä. Tarkasta meneekö paineenalennin kunnolla kiinni pulloon, vuotaako pullo venttiilistä tai paineenalentimen ja venttiilin välistä. Nämä voivat olla oireita jäätymisestä.

Toimenpiteet: sulje pullo, irrota paineenalennin ja odota, että venttiili sulaa. Kuivaa liitoskohdat ja kokeile uudelleen.

Kuinka toimia, jos kierreventtiilin tulppa = suojamutteri on liian tiukalla
 • Kierrä venttiilin päällä oleva muovinen suojahattu pois (kuva 1)
 • Kaikkiin kierreventtiili ulostulolla varustettuihin nestekaasupulloihin kiinnitetään täytön jälkeen paineilmatyökalulla suojamutteri (ks. kuva 2), jonka on tarkoitus olla kaasutiivis, vaikka pulloventtiili vahingossa aukaistaisiin. Suojan irrottamiseen voi tarvita jakoavainta.
 • HUOM! Nestekaasupullojen venttiileissä on vasenkätinen kierre (kuten muissakin palavissa kaasuissa)

Nestekaasupullosta ei tule kaasua/ pullo on tyhjä
Jos kierreventtiilipullosta ei tule kaasua syynä voi olla:
 • Venttiili on rikkoontunut. Toimenpiteet: palauta pullo Woikoskelle
 • Paineenalennin on rikki. Toimenpiteet vaihda paineenalennin
 • Pullo on tyhjä (saa tarkistettua vaa´alla: pulloon on merkitty pullokuoren taarapaino, joka vähennetään vaa´an lukemasta = pullon sisältö) Toimenpiteet vaihda pullo täyteen.
Jos kaasun tulo nestekaasupullosta loppuu kesken käytön, syynä voi olla jokin seuraavista:
 • Pullo on tyhjä, Pulloon on merkitty pullokuoren taarapaino, joten pullon täyteisyyden voi tarkistaa vaa´alla.
 • Kaasua on käytetty liian pitkään pakkasessa talvella, eikä neste enää höyrysty.
 • Kaasuuntuminen voi loppua myös, jos kaasua on käytetty hyvin suurella virtauksella pitkiä aikoja. Neste kylmenee eikä enää höyrysty.
Painoventtiilipullosta ei tule kaasua ulos

Kierreventtiilejä koskevat ongelmat voivat koskea myös painoventtiilipulloja, yleisin syy kuitenkin  jos pullosta ei tule kaasua, on epäsopiva paineenalennin.

Mikäli paineenalennin ei kiinnity pulloon kunnolla, pullon neulaventtiili ei aukea, eikä kaasua tule pullosta, kokeile toisen valmistajan paineenalenninta. 

Painoventtiilipulloissa on neulaventtiili, jonka paineenalennin avaa, kun se kiinnitetään pulloon. Pullo myös täytetään saman venttiilin kautta ja sen jälkeen pullo kulkee ”haistelijan” kautta, jossa varmistetaan, että venttiili ei vuoda. Pulloventtiilit ovat erittäin tarkasti mitoitettuja johtuen tiukasta lainsäädännöstä ja asetuksista, joita nestekaasupulloihin liittyy.

Nestekaasualan toimijoiden kattavien selvitysten mukaan ongelma on joissain paineensäätimissä käytetty muovinen runkorakenne, jossa säätimen neula ei avaa venttiilin neulaa riittävästi. Yleensä uutena säädin toimii paremmin, mutta käytössä se löystyy. Myös korkea lämpötila vaikuttaa asiaan, koska se nostaa painetta. Itse nestekaasupulloista tai venttiileistä ei ole tutkimuksista huolimatta löydetty vikaa.

Kiinnitä huomiota myös paineenalentimen varastointiin, säilytys huoneenlämmössä! Paineenalentimen toimintaan vaikuttaa lämpötila. Jos paineenalenninta säilytetään kylmässä niin se vikaantuu helposti.

On myös mahdollista, että pulloventtiili on saanut kolhun eikä paineenalennin siksi kiinnity kunnolla. Vaihda tällöin pullo uuteen.

Asetyleenipullojen ongelmat

Asetyleenipullosta tulee ulos nestettä
 • Mikäli asetyleenipulloa on pidetty kuljetuksessa makuullaan, pidä pulloa vuorokausi pystyssä ennen käyttöä.
 • Mikäli nestettä tulee edelleen ulos, palauta pullo Woikoskelle
 • Jos neste tulee ulos pilleistä, irrota letkut, pillit ja takatulisuojat ja anna nesteen haihtua. Neste ei tuhoa laitteistoa, kaasun haihtumisen jälkeen ne ovat käyttökunnossa.
Asetyleenipullosta tulee ulos mustaa ainetta

Jos musta aine tulee selvästi pullon sisältä, pullossa on ollut todennäköisesti tulipalo. Palauta pullo Woikoskelle tarkastettavaksi

Miksi asetyleenipullossa on umpikupu?
Kaasupulloissa on käytössä periaatteeltaan kahdenlaisia standardin mukaisia venttiilinsuojia:

Avomalliset venttiilinsuojat ovat pullossa kiinni koko ajan, niitä ei saa missään olosuhteissa itse poistaa kaasupullosta

Umpikupu, joka poistetaan venttiilin päältä kaasun käytön ajaksi, kun pullo on kiinni jakelulaitteessa (kärryssä). Umpikupu on kuljetuksessa turvallisempi, koska se suojaa venttiiliä kuljetuksenkin aikana, eikä riskiä venttiilin aukeamiselle kesken kuljetuksen ole.

 • Woikosken asetyleenipulloissa on umpikupu, koska avomallinen venttiilinsuoja muuttaisi pullon taarapainoa ja aiheuttaisi ongelmia täytössä, joka tehdään vaa´alla. Lisäksi avomallisella suojalla varustetussa asetyleenipullossa olisi riskinä kuljetuksen aikana toisen pullon venttiilinsuojasta aiheutuneen kolauksen seurauksena venttiilin aukeaminen.
 • Kaasupulloa varastoitaessa tai kuljetettaessa pitää suojakuvun olla paikallaan. Kun kaasupullo on käytössä, venttiilisuojan ei tarvitse olla paikoillaan, mutta kaasupullo on kiinnitettävä niin, ettei se pääse kaatumaan. Kun kaasupullo on kiinnitetty pullokärryyn, sen katsotaan olevan kiinni telineessä, joka estää sen kaatumisen.

Ilmapallohelium

Kuinka ilmapallon täyttölaitetta käytetään?

Täyttölaite kierretään kiinni pulloventtiiliin käsin. Tämän jälkeen pulloventtiiliä avataan n. puoli kierrosta ja täyttölaitetta käännetään ylös- tai alaspäin, jolloin kaasua alkaa tulla. Kun täyttölaitteen vapauttaa, kaasun tulo lakkaa ja täyttölaite palautuu vaakatasoon.

Jos ilmapallohelium täyttölaite vuotaa venttiilin ja täyttölaitteen välistä:

Mikäli vuoto on täyttölaitteen ja venttiilin välissä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme pullon vaihtamiseksi uuteen.

Jos ilmapallon täyttölaite vuotaa kiristysmutterin ”juuresta”:

Tarkista, että täyttölaitteessa on O-rengastiiviste. Mikäli tiivistettä ei ole. lisää sisähalkaisijaltaan 10mm O-rengas ja kiristä käsin (älä käytä työkaluja).

Nestetyppikannu

Suhiseva nestetyppikannu
Annostelijalla varustettu typpikannu
 • Kannun varoventtiilistä voi kuulua suhinaa, kun liika paine purkautuu varoventtiilin kautta.  Ääni on täysin normaali.
Hengittävällä korkilla varustettu typpikannu
 • Korkki päästää kannun sisälle kertyvää painetta ulos ilman suhisevaa ääntä. Mikäli kannu suhisee, astian vakuumi on todennäköisesti heikko ja kannu pitää palauttaa Woikoskelle huoltoon.
Nopeasti tyhjenevä nestetyppikannu
 • Typpikannussa oleva nestemäinen typpi kiehuu, eli kaasuuntuu kannun tyhjiöeristyksestä huolimatta hiljalleen koko ajan.
 • Typen säilymisaikaan vaikuttaa mm. kannun säilytyslämpötila sekä se, kuinka usein kannua avataan. Tyhjä kannu lämpiää, jolloin typpi haihtuu nopeammin, älä päästä kannua tyhjenemään.

Teollisten ja elintarviketuotteiden reklamaatio

Täytä alla olevat kentät mahdollisimman tarkasti. Lähetä lomake painamalla lopussa olevaa "Lähetä"-nappulaa. Lääkkeellisten tuotteiden reklamaatiossa ota yhteyttä Medical-asiakaspalveluumme medical@woikoski.fi, p.040 166 2023

Ilmoitusosa

Reklamoitavan tuotteen tiedot

Henkilötietoja käytetään vain reklamaation käsittelemiseen.