Cromarod 309MoL

Halkaisija:

 • 2,0 mm
 • 2,5 mm
 • 3,2 mm
 • 4,0 mm

Cromarod 309 MoL on austeniittista ruostumatonta 23 % Cr/12 % Ni/2.5 %  Mo-hitsiainetta tuottava rutiilipuikko. Korkean seostuksen ja runsaan ferriittisyyden ansiosta hitsiaine sietää hyvin erilaisten perusaineiden ja vaikeasti hitsattavien materiaalien sekoittumista hitsiaineeseen ilman kuumahalkeamavaaraa.Seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen butterointikerrokset ennen pinnoitusta Cromarod 316L-puikolla ”Musta-haponkestävä”-sekaliitosten hitsaus. Karkenevien keskihiilisten terästen hitsaus.

 • Päällystetyyppi: Rutiili
 • Hitsausvirta: AC, OCV ≥ 39 V, DC +
 • Uudelleenkuivauslämpötila: 350°C, 2 h
 • Koostumus p-%: C 0.02, Si 0.8,
 • Mn 0.8, Cr 22,8, Ni 12,8, Mo 2,4
 • Hilseilylämpötila: n. 1000°C ilmassa
 • Myötölujuus, Rp 0.2 %: 555 MPa
 • Murtolujuus, Rm: 680 MPa
 • Murtovenymä: 33 %
 • Iskusitkeys, CV: -20°C • 50 J
 • Ferriittipitoisuus: FN 20 (WRC-92)
 • Korroosio-ominaisuudet: Hiiliteräksenpinnoit-
 • taminen kaksinkertaisella Cromarod 309
 • MoL-palkokerroksella vastaa yleensä
 • korroosionkestävyydeltään 316L-terästä.
 • Hyväksynnät: DB Kennblatt Nr30.042.03, ABS, DNV, CE, RINA, TÜV
 • Luokitus: EN 1600 E 23 12 2 L R 32, AWS A5.4,

Woikosken laatujärjestelmä

Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin. Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Copyright ©2022 Woikoski Oy. Kaikki oikeudet pidätetään, all rights reserved.