Kaasupullojen määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastuksessa kaasupullolle suoritetaan koeponnistus ja ulko- ja sisäpuolinen tarkastus, todetaan tyhjäpaino sekä tarkastetaan varusteet ja merkinnät. Pullo suihkupuhalletaan ulkopinnalta, maalataan ja tarkastusajankohta leimataan pullon hartiaosaan.

Omistuspullon määräaikaistarkastuksen maksaa omistaja, vuokrapullon määräaikaistarkastuksen Woikoski.

Woikoski katsastaa automaattisesti katsastusikäisen pullon sen tullessa täyttöön.

Määräaikaistarkastus on lakisääteinen, määräajoin suoritettava painelaitteen tarkastus. Hyväksytyn laitoksen on määräajoin tarkastettava ja testattava uudelleentäytettävät paineastiat (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 171/2009, kohta 6.2.1.6).