Kaasupullojen turvallisuus

Kaasut käyttäytyvät eri tavoin riippuen niiden laadusta ja olomuodosta. Kaasujen käytössä on aina noudatettava huolellisuutta ja ohjeiden mukaisia turvallisuuskäytäntöjä.

Kaasupulloissa käytetään eri värejä ja merkintöjä tunnistettavuuden helpottamiseksi. Katso värien merkitys.

Kaasupullojen kuljettaminen, käsittely ja varastointi

Ohjeita kaasupullojen kuljettamiseen

 • Pulloventtiilin suojakupu on pidettävä paikallaan kuljetuksen tai pienenkin siirron aikana.
 • Kaasupullot ja -korit tulee sitoa kuormaliinalla.
 • Lääkkeelliset kaasut kuljetetaan umpilavalla tai siihen tarkoitukseen valmistetuilla lavoilla suojahupuilla peitettynä.

Ohjeita käsittelyyn

 • Käytä tarvittavia suojavarusteita: turvakengät, suojalasit, pitkähihainen paita/takki, käsineet.
 • Pulloja ei saa kolhia. Kolhut ovat hylkäysperuste katsastuksessa.
 • Asetyleenipullot on aina käsiteltävä ja säilytettävä pystyasennossa.
 • Pullon lastauksessa ja käsittelyssä käytettäviä apuvälineitä: pullokärry, pumppukärry, puominosturi, ajoneuvotrukki.

Ohjeita kaasupullojen varastointiin

 • Pullot tulee varastoida siihen tarkoitukseen varatussa, hyvin tuuletetussa paikassa.
 • Varastossa ei saa säilyttää kaasupullojen lisäksi muita tavaroita.
 • Tilassa ei saa olla palovaaraa ja sen tulee sijaita kaukana lämpö- ja sytytyslähteistä. Tupakointi ja avotulenteko varaston läheisyydessä on kielletty.
 • Pääsy varastoon sallittu vain valtuutetuilla henkilöillä.
 • Alue tulee merkitä selkeästi määräysten mukaisilla varoituskilvillä.
 • Isompien kaasumäärien varastointi tulee suunnitella yhteistyössä kaasutoimittajan ja paloviranomaisen kanssa.
 • Kaasupullot varastoidaan pystyasennossa ja niiden kaatuminen on estetty.
 • Pulloventtiilit on pidettävä suljettuina ja suojukset/kuvut paikoillaan.
 • Tyhjät ja täydet pullot varastoidaan erikseen.
 • Keskenään reagoivat kaasut tulee varastoitava erillään (palavat ja hapettavat kaasut).
 • Nestekaasu tulee varastoida vähintään 5 metrin etäisyydelle muista kaasupulloista.