Teolliset peruskaasut

Huomioi kaasujen käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin ja muihin ohjeisiin ennen kaasun käyttöä.
Woikosken laatujärjestelmä, joka sisältää teollisten-, lääkkeellisten-, elintarvike-, erikois- ja nestekaasujen valmistuksen, täytön sekä jakelun, on saanut ISO 9001:2015 sertifikaatin Standardi takaa laadukkaan toiminnan kaikilla Woikosken eri osa-alueilla.

Argon (Ar)

 • Käyttö: kaikkien metallien TIG-hitsauksessa, alumiinin ja kuparin MIG-hitsauksessa, plasmaleikkauksessa ja -hitsauksessa. Suojakaasu hitsauksessa ja metallin valmistuksessa.
 • Ominaisuudet: Väritön, hajuton, mauton, ilmaa raskaampi inertti kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: argon, erikoispuhdas argon N50 ja N60
 • SFS-EN ISO 14175-I1
 • käyttöturvallisuustiedote

Asetyleeni (C2H2)

 • Käyttö: leikkauksessa, hitsauksessa, juottamisessa, liekkipuhdistamisessa, liekkikarkaisussa.
 • Ominaisuudet: Väritön, hiukan ilmaa kevyempi, erittäin palava kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: asetyleeni, erikoispuhdas asetyleeni N26
 • käyttöturvallisuustiedote

Dityppioksidi (N2O), ilokaasu

 • Käyttö: laboratoriokaasuna, valokuituvalmistuksessa, kilpa-autoilussa.
 • Ominaisuudet: Väritön, ilmaa raskaampi, palamista edistävä, heikosti narkoottinen kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • käyttöturvallisuustiedote

Happi (O2)

 • Käyttö: leikkauksessa, hitsauksessa, juottamisessa, liekkipuhdistamisessa, liekkikarkaisussa, palamisprosesseissa.
 • Ominaisuudet: Väritön, hajuton ja mauton kaasu. Palamista edistävä, hapettava.
 • Laadut: happi, erikoispuhdas happi N50
 • SFS-EN ISO 14175-O1.
 • käyttöturvallisuustiedote

Hajuhappi

 • Käyttö: leikkauksessa, hitsauksessa, juottamisessa, liekkipuhdistamisessa, liekkikarkaisussa, palamisprosesseissa, testi- ja kalibrointikaasuna, laboratoriokaasuna
 • Ominaisuudet: Väritön, hajustettu. Palamista edistävä, hapettava.
 • käyttöturvallisuustiedote

Helium (He)

 • Käyttö: alumiinin, kuparin ja sen seosten sekä titaanin TIG-hitsauksessa, laserleikkauksessa, laboratoriokaasuna, pallokaasuna. Suojakaasu.
 • Ominaisuudet: Väritön, hajuton, mauton ja ilmaa kevyempi kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: helium, erikoispuhdas helium N46, N55, N60
 • käyttöturvallisuustiedote

Hiilidioksidi (CO2)

 • Käyttö: seostamattomien ja vähäseosteisten terästen MAG-hitsauksessa. Suojakaasu.
 • Ominaisuudet: Väritön, ilmaa raskaampi kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: hiilidioksidi, erikoispuhdas hiilidioksidi N45
 • SFS-EN ISO 14175-C1.
 • käyttöturvallisuustiedote

Nestekaasu (propaani)

 • Käyttö: Testikaasuna, laboratoriokaasuna, kalibrointikaasuna. Veneiden ja asuntovaunujen lämmittämisessä.
 • Ominaisuudet: väritön, ilmaa raskaampi, usein lisätty tunnistehajustetta, erittäin helposti syttyvä, suurina pitoisuuksina tukehduttava.
 • käyttöturvallisuustiedote

Paineilma (Air)

 • Käyttö: pneumaattisissa ohjauslaitteissa ja työkaluissa, joissa tarvitaan kuivaa ja öljytöntä ilmaa.
 • käyttöturvallisuustiedote

Typpi (N2)

 • Käyttö: suojakaasuna hapettomissa teollisuusprosesseissa, runsasseosteisten austeniittisten terästen juurensuojakaasuna, inertoinnissa, metallisulatteiden homogenisoinnissa, painelaitteissa ja työkaluissa. Suojakaasu.
 • Ominaisuudet: väritön, hajuton ja mauton kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava, inertti.
 • Laadut: typpi, erikoispuhdas typpi N50, N60
 • SFS-EN ISO 14175-N1.
 • käyttöturvallisuustiedote

Vety (H2)

 • Käyttö: jäähdytyskaasuna voimalaitoksissa, lasileikkauksessa, plasmaleikkauksessa, laboratoriokaasuna, rasvojen hydrauksessa, karkaisussa.
 • Ominaisuudet: Ilmaa huomattavasti kevyempi, väritön, hajuton ja erittäin palava kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava.
 • Laadut: vety, erikoispuhdas vety N50
 • käyttöturvallisuustiedote